Contact Us

Address

"Halar Dudh Dhara"
Shree Haripar Dudh Utpadak Sahkari Mandli,
Khandhere, Tal- Kalawad, Dist- Jamnagar

Call

02882571100

Email

jamnagardcmpu@gmail.com

Location